30 let v oboru

Srdečně Vás vítáme na stránkách naší advokátní kanceláře.

Dovolte, abychom byli Vašimi průvodci.

Advokátní kancelář JUDr. Jaroslava Padrnose, CSc. a JUDr. Jany Jakoubkové patří již k tradičním advokátním kancelářím v Brně. JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc. a JUDr. Jana Jakoubková poskytují kvalifikované právní služby po dobu čtvrt století, a to zejména:

  1. právní poradenství, právní rozbory, sepisování kupních, darovacích a jiných smluv, zastupování ve věcech majetkoprávních, bytových, na ochranu osobnosti, ve věcech náhrad za způsobenou nemajetkovou újmu, náhrad za škodu způsobenou státem, sporů o náhradu škody, v opatrovnických věcech, výživném, rozvodech, ve věcech dědického práva včetně sepisů závětí, vymáhání pohledávek soudní cestou i cestou exekučního řízení, zakládání a likvidování obchodních společností, obhajob ve věcech trestních, zastupování ve věcech medicínského práva.
  2. Advokáti jsou též rozhodci sporných řízení.
  3. Ověřování podpisů.

Dr. Jaroslav Padrnos poskytuje právní služby již od února roku 1989, spolu s Dr. Janou Jakoubkovou od 1. května 1990. Oba společníci jsou zakladateli Komory komerčních právníků ČR (Dr. Padrnos s č. ev. 19, Dr. Jakoubková s č. ev. 20), přičemž spolu založili první soukromou právní a realitní kancelář na Moravě s názvem JUREAL – 1. Moravskoslezská komerčně právní a realitní kancelář, s klientelou nejen českou, moravskou a slezskou, ale též kontinentální i zámořskou (americkou a kanadskou). Od roku 1993 jsou společníky advokátní kanceláře.

Pokud jsme Vás touto povšechnou charakteristikou zaujali, nabízíme Vám na dalších stránkách bližší informace o jednotlivých advokátech naší advokátní kanceláře.