JUDr. Jana Jakoubková

Advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. ev. 1862.

Narozena 12.3.1962 v Brně.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

1985 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor právo

1986 rigorozní zkouška: udělena akademická hodnost JUDr.

1990 Stavovská zkouška