JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.

Advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod č. ev. 3295.

Narozen 31. 12. 1941 v Brně.

 

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

1964 Pedagogický institut ve Zlíně (čeština – dějepis)

1973 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity (postgraduální studium čeština dějepis)

1978 Masarykova univerzita (akademická hodnost PhDr. – pedagogika, pedagogická psychologie)

1982 Pedagogická fakulta Palackého univerzity (etopedie)

1986 Právnická fakulta Masarykovy univerzity (právo; bronzová medaile Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za vynikající prospěch a zároveň udělena akademická hodnost JUDr.)

1988 Masarykova univerzita (vědecká aspirantura; získání vědecké hodnosti CSc.)

1991 Stavovská zkouška